Δευτέρα - Κυριακή

11-60 λεπτά

€ 1,00

Μέχρι 2 ώρες

€ 2,00

Μέχρι 3 ώρες

€ 3,00

Μέχρι 4 ώρες

€ 4,00

Μέχρι 5 ώρες

€ 4,00

Μέχρι 6 ώρες

€ 4,00

Μέχρι 7 ώρες

€ 5,00

Μέχρι 8 ώρες

€ 5,00

Μέχρι 24 ώρες

€ 5,00

Για κάθε επιπέον μέρα ή τμήμα αυτής

€ 5,00
Δευτέρα - Παρασκευή

06:00-13:00 (45 λεπτά)

Δωρεάν

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

  • Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ).